ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

News
ศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) กำหนดเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการเกี่ยวกับการรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ศาลจังหวัดบึงกาฬ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุม โครงการบ้านสวยเมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ริมฝั่งโขง”
ห้องพิจารณาคดีที่ 3

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

ห้องพิจารณาคดีที่ 6

ศูนย์ไกล่เกลี่ย

ห้องผู้พิพากษาเวรชี้

 

 การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

   => คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2563

   => บัญชีเกณฑ์มาตรฐานปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

  ดาวน์โหลด  ระเบียบและแบบฟอร์มผู้ประกันอาชีพ

  => ระเบียบศาลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  การขอปล่อยชั่วคราวของผู้ประกันอาชีพ พ.ศ.2563

  => แบบความประสงค์ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพศาลจังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มคำร้องและสัญญาประกัน

  => แบบฟอร์มคำร้อง

  => แบบฟอร์มสัญญาประกัน

  => แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  ยื่นผ่านระบบ CIOS

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มฝากขัง  และฟื้นฟู แบบใหม่

  => คำร้องฝากขังครังแรก

  => คำร้องฝากขัง 2 - 4 แก้ไข

  => คำร้องฟื้นฟู ศจ บึงกาฬ

  => แบบคัดกรอง(ศาลจังหวัดบึงกาฬ)

ตารางนัดจองคิวประชุมสืบพยานผ่านจอภาพ

 

DownLoad
 - (แบบ 1) แบบแสดงเจตนาการชำระเงินแทนผู้มีหน้าที่ต้องชำระแก่ศาล(ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องอีดีซี)
 - (แบบ 3) แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)
 - (แบบ 4) แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image