ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

News
ประกาศศาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 4 ครั้งที่ 5/2564 ศาลจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมมอบหมายหน้าที่คณะทำงานโครงการ “การจัดเก็บสำนวนคดีและเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2” ประกาศศาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการจำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 18

 

 การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

   => คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2563

   => บัญชีเกณฑ์มาตรฐานปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

  ดาวน์โหลด  ระเบียบและแบบฟอร์มผู้ประกันอาชีพ

  => ระเบียบศาลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  การขอปล่อยชั่วคราวของผู้ประกันอาชีพ พ.ศ.2563

  => แบบความประสงค์ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพศาลจังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มคำร้องและสัญญาประกัน

  => แบบฟอร์มคำร้อง

  => แบบฟอร์มสัญญาประกัน

  => แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  ยื่นผ่านระบบ CIOS

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มฝากขัง  และฟื้นฟู แบบใหม่

  => คำร้องฝากขังครังแรก

  => คำร้องฝากขัง 2 - 4 แก้ไข

  => คำร้องฟื้นฟู ศจ บึงกาฬ

  => แบบคัดกรอง(ศาลจังหวัดบึงกาฬ)

ตารางนัดจองคิวประชุมสืบพยานผ่านจอภาพ

 

DownLoad
 - (แบบ 1) แบบแสดงเจตนาการชำระเงินแทนผู้มีหน้าที่ต้องชำระแก่ศาล(ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องอีดีซี)
 - (แบบ 3) แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)
 - (แบบ 4) แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image