ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา