ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ผู้ประนีประนอมศาล