ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ส่วนเจ้าพนักงานคดี