ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท