ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬให้การต้อนรับผู้แทนในหน่วยงานยุติธรรมบึงกาฬ

              ด้วยวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุภาษิต  กาฬหว้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวชนาธิป  คุมพวก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับผู้แทนในหน่วยงานยุติธรรมบึงกาฬ ประกอบด้วย ยุติธรรมบึงกาฬ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ    และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุภาษิต กาฬหว้า ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องพัก      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ยังได้ร่วมปรึกษาหารือ
ข้อราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานยุติธรรมบึงกาฬกับศาลจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการบริการประชาชนต่อไป

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ