ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยกับการสอบคัดเลือก

image เอกสารแนบ