ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศศาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครทนายความที่ศาลตั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ.2566 และหลักเกณฑ์ฯ

1.  ประกาศศาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครทนายความที่ศาลตั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ.2565

2. หลักเกณฑ์ในการรับเป็นทนายความขอแรงศาลจังหวัดบึงกาฬ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3. DownLoad แบบฟอร์มความเชี่ยวชาญและประวัติการกระทำคดีของทนายความฯ

4. DownLoad ใบสมัครทนายความฯ (.doc) 


image เอกสารแนบ