ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

              ด้วยวันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุภาษิต  กาฬหว้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม“สภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ณ ด่านศุลกากรบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ