ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
image

                      ด้วยวันที่ 18 มกราคม 2566 นายสุภาษิต  กาฬหว้า  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ  มอบหมายให้ นายประพจน์  แสงสว่าง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวชุติมาพร พันธ์งาม นิติกร และนางสาววิภวาณี  คลังทอง นักจิตวิทยา  เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และการติดต่อราชการศาลแก่ประชาชน อาทิ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้คำร้องใบเดียว การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง การไกล่เกลี่ยออนไลน์ การยื่นฟ้องผ่านทางระบบ E-Filing  การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ