ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการ “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม และ Green Court” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
image

                   ด้วยวันที่ 17 มกราคม 2566 ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการ “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม และ Green Court” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด มีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมของศาลจังหวัดบึงกาฬ เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน ณ อาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ